Komfort a bezpečnosť pre Váš domov

Poistka proti vypáčeniu

Zlodeji to majú s automatickými garážovými bránami Hörmann ťažké: ak je brána uzatvorená, zapadne poistka proti vypáčeniu automaticky do dorazu vodiacej koľajnice. Brána sa ihneď pevne zablokuje a chráni proti nadvihnutiu. Toto blokovanie funguje čisto mechanicky a je, v porovnaní s pohonmi iných výrobcov, účinné aj pri výpadku prúdu.

Hörmann

  • Kvalita
  • Dizajn
  • Spoľahlivosť

Pohon Supramatic

Rýchlejšie a bezpečnejšie bude presúvanie pomocou pohonu SupraMatic v spojení s Vašou sekcionálnou garážovou bránou Hörmann. Až o 50 % vyššia rýchlosť otvárania znamená viac bezpečnosti a menej stresu pri vjazdoch do garáží s intenzívnou premávkou. Porovnajte rýchlosť otvárania pohonu SupraMatic s bežnými pohonmi.

Hörmann

  • Kvalita
  • Dizajn
  • Spoľahlivosť