Stavebná činnosť AlexTrade s.r.o.

Stavebná činnosť

Naši pracovníci sú odborne spôsobilí poskytnúť všetky služby a informácie potrebné pri príprave stavieb, vlastnej výstavbe alebo rekonštrukcii objektov. Máme k dispozícii kvalifikovaných pracovníkov v rôznych remeselných odboroch.Zvláštnu časť činností tvorí výstavba rodinných domov, kde uplatňujeme individuálny prístup k Objednávateľovi. Poradíme pri výbere projektu rodinného domu, poskytneme informácie o vhodnosti použitých materiálov, spracujeme viacero alternatív rozpočtu a zabezpečíme výstavbu na kľúč.www.alextrade.sk