Bezbariérové a komfortné bývanie

Bývanie vhodné pri vyššom veku

Chcete byť napriek telesným obmedzeniam aj naďalej mobilní? Pohon PortaMatic pre vnútorné dvere Vám vráti kúsok z kvality života tým, že Vás bude podporovať pri pohybe vo Vašich priestoroch bez cudzej pomoci.

Hörmann

  • Kvalita
  • Dizajn
  • Spoľahlivosť

Komfortný život

Preneste v budúcnosti plné podnosy, ťažké debny s nápojmi alebo Váš nákup bez námahy cez Vaše priestory. Aj keď automatický pohon dverí PortaMatic nepotrebujete zo zdravotných dôvodov, určite by ste sa nikdy nechceli vzdať tohto komfortu.

Hörmann

  • Kvalita
  • Dizajn
  • Spoľahlivosť